Perspectief

09-12-2018

Deze week gaf ik voor de studievereniging Ruminenten van de HAS in Den Bosch een presentatie over de ingrediënten van een succesvolle bedrijfsovername. Op mijn vraag of er in de zaal ook ambitie is om een agrarisch bedrijf over te nemen, gingen de 100 aanwezige studenten bijna allemaal naar het ja-vak. Deze groep weet echt wel dat er veel hobbels en uitdagingen zijn om te overwinnen, maar zien ook de mogelijkheden. Dat geeft mij vertrouwen in de toekomst voor de land- en tuinbouw.

Stress van de hitte of door de hitte?

04-08-2018

De hitte is het gesprek van de dag, zeker bij de agrarische ondernemers. Akkerbouwers zijn fulltime aan het beregenen als ze dat mogen. Koeien, schapen en geiten ervaren hittestress bij temperaturen boven de 23°C las ik op de website van de LTO. De agrariër moet nu nog meer aandacht besteden aan zijn gewassen en veestapel. Maar hoe is het eigenlijk met de hittestress van deze ondernemers zelf? Zij zien dagelijks het effect van de aanhoudende droogte en vrezen voor het eindresultaat in technische en financiële zin. Hoe houd je alle ballen in de lucht? Hoe regel je de extra uren die gemaakt moeten worden? En hoe ga je om met de angst dat ondanks al jouw extra inspanningen de oogst alsnog mislukt, omdat je vreest dat er na alle droogte een extreme regenbui komt die alles overspoelt?

Ik zie in mijn werk als coach en mediator momenteel ondernemers die alleen nog maar bezig zijn met afwachten en zorgen maken, of beregenen en doorzetten. Met hen ga ik in gesprek over de mogelijkheid om de druk te verdelen. Ondernemers van grotere bedrijven hebben werknemers. Kunnen zij met hen afspraken maken om ook in de avonduren de haspels te verplaatsen? Kan het gezin een deel van de taken overnemen, of meehelpen? Nemen ze de ruimte om ook zelf te rusten, zodat de tank niet helemaal leeg gaat?

Een andere vraag die wordt besproken is of het reëel om je gehele gewas te besparen? Soms moet of kun je keuzes maken omdat je weet dat 100% behoud niet reëel is, maar is het loslaten moeilijk. En in tijden van stress ben je ook alerter op andere risico’s, die niet perse groter zijn dan normaal. Als dit het is, wat je bezig houdt, is het inzien van je zorg vaak de helft van de oplossing.

Dus helpt het om het erover te hebben. Mag je met iemand (thuis, collega, adviseur, coach) bespreekbaar maken dat het (te) veel is? Welke onzekerheid je voelt? Dat je ervan baalt dat je weinig tijd hebt voor het gezin in de vakantietijd? Het delen van de stress kan veel helpen en levert soms oplossingen op die je niet eerder hebt voorzien. Het versterkt in ieder geval het begrip.

Ik wens de agrarisch ondernemers dan ook veel wijsheid en een goed gesprek toe in deze tijd van hitte stress.

 

 

 

 

Wilt u ook zelf de volgende stap zetten?

Neem contact op voor meer informatie of een intakegesprek:

mail@dorinezwaan.nl

06 5338 9303

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring van toepassing.