De suikerpot vliegt door de keukenů

04-08-2019

De suikerpot vliegt door de keuken en Karel stampt boos de keuken uit. “Zoek het maar uit!”, roept hij.

Toen broer Bart ruimte gaf aan zijn twijfels, was bij Karel een grens bereikt. Geschrokken blijft Bart achter. Karel is te boos om verder te praten. We spreken af dat ik hem later spreek.

De twijfels van Bart mogen er zijn en ik praat hier verder over met hem. Hij vertelt dat hij bang is dat het plan mislukt. We bespreken waar zijn angst met name ligt. Ik merk dat het Bart oplucht om er over te praten. Later, tijdens een wandeling in het bos, bespreek met Karel wat er achter zijn boosheid zit. Hij is bang dat er van uitstel afstel komt. De ingezette verandering is belangrijk voor hem, maar deze kan niet zonder Bart. Hij ziet geen uitweg en dat maakt hem boos. Ik stel weer om de tafel te gaan en Karel dit gevoel bij Bart kenbaar te maken.

Als antwoord op mijn vraag wat hen bij elkaar heeft gebracht wordt de startfoto van de muur gehaald. Bart en Karel kijken elkaar aan. Ze hervinden het vertrouwen in elkaar en zeggen tegelijk: er is al veel gebeurd. Bart vindt het een grote stap, maar wil wel verder. Karel zegt: “We moeten oog houden voor de twijfels die jij ziet. Daar kunnen we van leren en wat nog kan verbeteren, pakken we op.”

Als mediator kom ik boosheid en angst als emoties vaak tegen. Deze emoties kunnen je energie geven om te veranderen, maar emoties het kunnen je ook doen verstarren. In deze casus konden beide broers kijken wat hun voedde en daarna in perspectief plaatsen. Welke emotie heb jij? Wat wil die jou vertellen en hoe ga jij daar mee om?

suikerpot gevallen boos

Wil je meer inspiratie over dit onderwerp? Lees dan het verhaal van de oude Indiaan over de twee wolven.

Perspectief

09-12-2018

Deze week gaf ik voor de studievereniging Ruminenten van de HAS in Den Bosch een presentatie over de ingrediënten van een succesvolle bedrijfsovername. Op mijn vraag of er in de zaal ook ambitie is om een agrarisch bedrijf over te nemen, gingen de 100 aanwezige studenten bijna allemaal naar het ja-vak. Deze groep weet echt wel dat er veel hobbels en uitdagingen zijn om te overwinnen, maar zien ook de mogelijkheden. Dat geeft mij vertrouwen in de toekomst voor de land- en tuinbouw.

Wilt u ook zelf de volgende stap zetten?

Neem contact op

 

Bel 06 5338 9303 of mail voor meer informatie of een gratis intakegesprek.

 

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring van toepassing.