Coaching

Tussen ratio en emotie

Ondernemers op een kruispunt hebben bijvoorbeeld te maken met een bedrijfsovername, een groeisprong, een moeizame of nieuwe samenwerking, een koerswijziging, ziekte of ongeval, of een staking (op korte of lange termijn). Bij zulke stappen komen niet alleen de rationele kanten bij de ondernemers boven, maar ook de emotionele (meer gevoelsmatige) kant. Als het ondernemers lukt om hun gevoel en ratio goed te verbinden zijn zij in de praktijk succesvoller.

Mijn coaching is er op gericht dat ondernemers zicht krijgen op de knelpunten en mogelijkheden in hun bedrijf, zowel op rationeel als op emotioneel gebied. Daarna kunnen zij de volgende stap nemen. Die stap kan dus op verschillende manieren en op verschillende niveaus zijn. Voor mij is het van belang bij het nemen van de beslissing dat de ondernemer niet alleen weet, maar ook voelt waarom hij die volgende stap aangaat. Op de pagina praktijkvoorbeelden geef ik verschillende voorbeelden. Het versterken van de autonomie/zelfbeschikking van de ondernemer is daarbij mijn uitgangspunt.

Als ondernemer neemt u de beslissingen. Als coach begeleid ik het proces zodat u de volgende stap zelf kunt zetten. 

Hoe kan een coachingstraject eruit zien? 

  • Kennismakingsgesprek/intake waarin wordt bepaald welk doel we willen bereiken met de coaching;
  • Actueel beeld van de situatie in kaart brengen;
  • Onderzoeken van mogelijkheden en belemmeringen;
  • Bespreken van de verschillende opties;
  • Indien gewenst in samenwerking met betrokken partijen (bank, accountant, makelaar, etc);
  • Werken aan realisatie van de opties;
  • Afsluiting van het coachingstraject.

 

Projecten

Als coach ben ik betrokken bij 2 projecten voor het agrarisch buitengebied:

De Gelderse Vallei

In de Gelderse Vallei is het Project Zicht op de toekomst actief. Ik ben één van de vier coaches in dit project sinds 2018. Er zijn nog verschillende  coachtrajecten beschikbaar. In het gratis keukentafelgesprek worden de mogelijke ondersteuningsmogelijkheden in de regio in breed perspectief toegelicht. Als blijkt dat ondernemerscoaching het beste bij u past, kunt u zelf kiezen door wie u wordt begeleid. Op deze site worden de mogelijkheden  toegelicht en zijn ook ervaringen van ondernemers weergegeven.   Aanmelden kan via deze link: ondernemersbegeleiding Zicht op de Toekomst in de Gelderse Vallei

Provincie Utrecht

In december 2020 is ook vanuit de provincie Utrecht een traject gestart voor ondernemerscoaching. De kosten worden volledig gedragen door de provincie en partners, maar de coaching is onafhankelijk en vertrouwelijk. Er zijn 600 beschikbare trajecten die door 12 plattelandscoaches worden verzorgd. Ik ben één van die coaches. Aanmelden kan via deze link: aanmelden coaching Provincie Utrecht via LaMi. In bijgevoegd artikel van het AD (7-12-2020) vind je meer informatie en achtergrond. Artikel AD: coaching voor het agrarisch buitengebied in provincie Utrecht

Kwaliteit

Sinds 2018 ben ik lid van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Door de aansluiting bij deze vereniging kunt u er vanuit gaan dat ik mij regelmatig bij laat scholen, aan minimale eisen voor professionele coaching voldoe en mij houdt aan de internationale ethische code waaraan alle coaches van NOBCO zich aan hebben gecommiteerd. Daarnaast is er een professionele klachtencommissie waar u zich kunt melden indien u vindt dat uw klacht bij mij niet goed is afgehandeld. 

Wilt u ook zelf de volgende stap zetten?

Neem contact op

 

Bel 06 5338 9303 of mail voor meer vrijblijvende informatie of een intakegesprek.

 

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring van toepassing.