Ervaringen

Coach heeft ons vertrouwen gegeven

De famile van Ginkel (Scherpenzeel) heeft zich via het gesubsidieerde traject 'Zicht  op de toekomst' laten begeleiden in de bedrijfsoverdracht door Dorine. Zie deze link voor het artikel: 

nieuweoogst.nl: tienpuntenplan-moet-multifunctionele-landbouw-verder-ontwikkelen

Coach is een uitkomst voor varkenshoudster in spe Hardeman

Al jaren komen Jacobine Hardeman (30) en haar Zweedse vriend Jesse (34) uit liefde voor het boerenleven op het vleesvarkensbedrijf van haar oom Dirk Aart in Overberg. Samen hopen ze het agrarische bedrijf binnenkort over te nemen. De bedrijfsovername is een ingewikkeld traject waar plattelandscoach Dorine Zwaan bij helpt. De provincie Utrecht biedt alle agrariërs die dat willen gratis ondersteuning van een coach. 'Ik wil benadrukken hoe waardevol het traject met Dorine voor ons is als beginnende agrariërs en als startende ondernemers. Een coach en sparringpartner is iets wat iedereen wel kan gebruiken', vindt Jacobine.

De agrarische sector heeft met verschillende uitdagingen te maken. Bijvoorbeeld met de transitie naar kringlooplandbouw en met stikstofproblematiek. Juist in deze tijd kiezen Jacobine en Jesse voor een toekomst als boer. Ze hebben beiden geen ervaring als agrariër, maar dromen wel van het leven op een boerderij. De mogelijkheid om het bedrijf van Jacobine’s oom over te nemen laten de twee niet voorbij gaan: 'Het is onze droom om aan de slag te gaan met een stuk grond en daar onze duurzame stempel op te drukken.'

Plattelandscoach Dorine Zwaan is gevraagd om de overname te begeleiden. Zwaan is gespecialiseerd in dit soort ingewikkelde juridische en financiële trajecten. Ze is één van de vijftien plattelandscoaches die namens de provincie Utrecht door de hele regio boeren ondersteunen met uiteenlopende vraagstukken. 'Dorine heeft ons het zelfvertrouwen gegeven om door te pakken en de uitdaging echt aan te gaan. Het traject met Dorine zorgt voor structuur en alles komt op tafel ter bespreking', vertelt Jacobine over haar ervaringen met het begeleidingstraject door de plattelandscoach.

Inzet expertises

Inmiddels wonen Jacobine en Jesse op het erf van hun toekomstige bedrijf. Jacobine vertelt: 'We zijn kleinschalig begonnen. We testen ons bedrijfsplan op een halve hectare grond. We ontdekken zo wat wel werkt en waar obstakels zitten. We willen de boerderij financieel sterk maken door onze eigen expertises in te zetten. Mijn horecaervaring helpt om verblijfs- of eetmogelijkheden bij de boerderij op te zetten. Jesse heeft ervaring in het sociale domein. Deze kennis gebruiken wij om werkgelegenheid te creëren voor jongeren die door sociaaleconomische redenen met een streepje achter aan hun carrière beginnen.'

e twee agrariërs hebben ideeën over verduurzaming en vergroening van het bedrijf. 'Ons plan is om de boerderij en de grond meer divers in te zetten. We zetten in de basis in op herstel van het halfopen landschap en het verhogen van de biodiversiteit. Daarom kiezen we onder meer voor de aanleg van een voedselbos. Ook willen we niet langer enkel afhankelijk zijn van de vleesvarkensverkoop. We willen een bedrijf runnen dat op verschillende manieren geld verdient.'

Jacobine en Jesse leven vooralsnog hun droom. Ze zien het boerenleven als het ideale beroep. 'Agrariërs staan als geen andere beroepsgroep in contact met de natuur. Het doen en laten is compleet afhankelijk van het weer en de gezondheid van de grond, het gewas en de dieren. Ik durf wel te zeggen dat boeren ontzettend creatief en vindingrijk zijn om problemen zelf op te lossen', aldus Jacobine.

Utrechtse agrariërs en erfeigenaren kunnen gebruik maken van 25 uur door de provincie gefinancierde begeleiding. Het aanbod is ontstaan uit een samenwerking tussen gemeenten, landbouworganisaties, agrarische collectieven, Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Gebiedscommissie Utrecht West en het landbouwbedrijfsleven.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 'De provincie Utrecht hecht veel waarde aan de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond en boeren zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en innovaties in hun bedrijf.'

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl  externe link, 06 40 97 18 49, november 2021

Ervaringen

Begeleiding bij de bedrijfsoverdracht, geeft ruimte en rust in de familie van Eck uit Lunteren

Bron:  Groei #6 Regio Regio Food Valley, december 2020

Het gesprek aan de keukentafel in de groepsruimte van zorgboerderij Eck-stra in Lunteren is gemoedelijk, de sfeer is goed. Hans en Hettie van Eck, dochter Janita en coach Dorine Zwaan vertellen hoe coachingstraject Zicht op de Toekomst het familiebedrijf vooruitgeholpen heeft. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley biedt, onder meer met dit traject, begeleiding aan agrarisch ondernemers in de regio. Zwaan: “Meer zicht krijgen op wat je wilt, wat er kan en wat er mag, is een proces waar je soms de hulp van een ander voor nodig hebt.” Lees hier het hele artikel. 

Lees verder


 

‘Als je een plan wil laten slagen, moet je hierover met elkaar communiceren’ zegt de familie Batterink uit Nijkerk

Landbouw Netwerk Regio Food Valley, augustus 2020

Vader Roel (68) en zoon Rowin Batterink (33) uit Nijkerk wilden graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot bedrijfsoverdracht, maar daarvoor moest het bedrijf nog wel veranderen. Nu heeft de familie een gemengd biologisch bedrijf met varkens, meelwormen, opfokhennen en groententeelt. Dorine's coaching zorgde voor voortgang in het traject en maakte stimuleerde hen om echt stappen te maken, blijkt uit dit artikel vanuit het landbouw Netwerk Food Valley.

Lees verder


 

‘Door de gesprekken met de coach ontdekten we wat wij echt wilden’ vertellen Hans en Gerda Nijhof uit Harskamp

Landbouw Netwerk Regio Food Valley, september 2020

Hans (57) en Gerda Nijhof (52) uit Harskamp hebben flink moeten werken om hun bedrijf op te bouwen en draaiende te houden. De scenario’s voor stoppen, veranderen of doorgaan hadden ze al redelijk in beeld, toen ze van de broer van Gerda hoorden over de coaching van Zicht op de Toekomst. Ze hadden vragen als: doen we het wel goed? Willen we het eigenlijk nog wel? En vinden we het nog wel leuk met al die regels? Hier gingen ze met Dorine als coach mee aan de slag en het heeft geholpen.

Lees verder


 

Heb ik met mijn boerderij nog toekomst? Hoe moet ik verduurzamen? 

Algemeen Dagblad, 7-12-20

Heb ik nog toekomst? Hoe zit het met mijn eventuele opvolging? Moet ik wel of geen zonnepanelen nemen? Het zijn prangende vragen, die boeren vandaag de dag bezighouden. Ook in het Groene Hart. Om ze te helpen bij het vinden van de antwoorden, zet de provincie Utrecht plattelandscoaches in. Onafhankelijke adviseurs, die meedenken met de agrariërs.  In dit artikel licht Dorine haar rol toe als plattelandscoach. 

Lees verder


 

 "Wij gingen door een emotioneel en organisatorisch ingewikkeld proces. Dorine zorgde dat we in gesprek bleven en bracht structuur aan, daardoor konden we beslissingen nemen"
 

Benny en Bea van het Oever (voorheen melkveehouders, Overijssel), juni 2018

"Dorine kwam bij ons op het bedrijf toen het persoonlijk niet zo goed ging. We konden het als gezin niet eens worden hoe het nu verder moest. Dorine maakte inzichtelijk wat voor ieder gezinslid belangrijk is. Zo kwamen we toch op één lijn. We besloten het bedrijf te verkopen. Dat is een emotioneel en ingewikkeld proces. Dorine zorgde dat we hierover in gesprek bleven en bracht structuur aan in het proces.  Dit is nu een jaar terug en hebben onze draai helemaal weer gevonden."  

 


 

"Ze laat je bedenken, wat je zelf niet een, twee, drie bedenkt"

Quote van Ger Evenhuis, Kibeelveen (Drenthe) november 2016

‘In een bedrijf is het soms nodig stappen te maken. Dorine heeft niet veel tijd nodig om je de impact van een beslissing vanuit een heel ander perspectief te laten zien. Al pratende kom je zelf tot een conclusie zodat je snel een volgende stap kunt zetten. Ik krijg daar veel positieve energie van. Haar kracht zit in het feit dat ze op bedrijfsmanagement niveau veel kennis en ervaring heeft en deze competenties goed kan combineren. Ze laat je bedenken wat je zelf niet een twee drie bedenkt.’

 


 

"Dorine brengt rust en overzicht"

Quote van: Sjoerd van der Maaden (founder Specialisterren-ICT branche, social enterprise, Utrecht), november 2016

Dorine heeft de afgelopen jaren steeds op een prettige en constructieve wijze bijgedragen aan mijn rol binnen Specialisterren. Eerst vanuit haar functie bij RABO, en meer recent vanuit haar rol als coach. De meest relevante bijdrage die Dorine levert is rust en overzicht, gekoppeld aan een helder en nuchtere kijk op (financiële) bedrijfsvoering. Daarnaast is een gesprek met Dorine altijd prettig en constructief.

Wilt u ook zelf de volgende stap zetten?

Neem contact op

 

Bel 06 5338 9303 of mail voor meer vrijblijvende informatie of een intakegesprek.

 

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring van toepassing.