Mediation

Als verschillen een geschil worden in uw onderneming

Op zakelijk gebied werkt u als ondernemer vaak samen met (zakelijke) partners. Dit kan zijn in de vorm van een BV, maatschap of een V.O.F. of als eenmanszaak met derden. En als in iedere relatie kunnen in deze samenwerking conflicten ontstaan die tot (grote) spanningen kunnen leiden en zelfs soms tot grote escalaties. Door de grote belangen die spelen in zakelijke relaties kunnen de emoties van decennia lange vriendschappen of zelfs familierelaties in de weg staan van het vinden van een uitkomst die voor alle betrokken partijen acceptabel is. Hier kan ik als uw mediator bij helpen.

Ondernemingen kunnen ook in conflict komen met andere ondernemingen. Want waar afspraken eerst helder en duidelijk leken, kan het soms toch anders uitpakken. Voorbeelden hiervan zijn, discussie over de kwaliteit van het geleverde, het tijdspad waarin geleverd had moeten worden, de omstandigheden veranderen, etc. Een dergelijk conflict kost u in uw onderneming veel frustratie, geld en tijd. Als het niet lukt om er onderling uit te  komen, kan ik u ook hier u als mediator bijstaan, ook als u uw eigen positie al heeft onderzocht met een advocaat of rechtsbijstand.  Rechtsbijstandverzekeraars vragen mij ook in situaties te bemiddelen. Want de gang via de advocaten naar de rechter staat zeker open, maar is vaak duurder, kost meer tijd en levert niet altijd een oplossing op waar u zelf achter staat.

Centraal in de mediation staat uw vraagstuk. Als onafhankelijke partij in het conflict help ik u om de verschillende kanten van het conflict te zien, waar mogelijk weer constructief om de tafel te gaan en ruimte te houden en krijgen voor ieders belangen en wensen.

Ik streef er naar om vanuit de ontstane situatie zo snel mogelijk met u naar de toekomst te gaan. Daarbij nemen we uw doelen en belangen als uitgangspunt. Uiteindelijk bepalen betrokkenen (niet de mediator) zelf de oplossing. Vaak werkt die oplossing beter en is het contact ook verbeterd. Samen zet u zo de volgende stap.

Vanuit standpunten en oordelen
via belangen en doelen
naar oplossingen

 

Wat is mediation?

Mediation is:

 • Een interventie (techniek);
 • Om bij een geschil of kwestie;
 • Van minstens 2 partijen;
 • In gesprek met elkaar te komen om een oplossing / of werkbare situatie te creëren;
 • De mediator is hierbij de bemiddelaar.

In onderstaand filmpje heb ik op een speelse manier toegelicht hoe je in een mediationkwestie terecht kunt komen en wat mediation dan kan betekenen. Daarbij heb ik veel ervaring met familiebedrijven, agrarische bedrijven, mkb-bedrijven, buren en verenigingen. 

 

Ook vindt u meer informatie over mediation op mediationnederland.nl.

Wat is het doel?

 • Ondernemers kunnen zich vinden in de gevonden oplossing waarbij hun belangen optimaal worden gediend;
 • Het voorkomen of beëindigen van (langdurig slepende) conflicten in relatief korte tijd (vaak volstaan 2 tot 5 sessies van plm. 2 uur);
 • Ondernemers hebben de oplossing samen bedacht. Daarmee is vaak sprake van een win-win-situatie en is deze voor alle partijen aanvaardbaar. De uitvoering levert dan ook minder problemen op;
 • Duidelijke afspraken waarbij eenieder weet waaraan hij zich te houden heeft;
 • Bij een geslaagde mediation verbetert vaak de relatie en het probleem oplossend vermogen van de partijen;
 • Relatief lage kosten, die over het algemeen door beide partijen gezamenlijk gedragen worden (besparing van gerechtskosten).
 • Voor minder-vermogenden is soms subsidie mogelijk (maar dan wordt u doorverwezen naar een andere mediator, omdat ik niet ben aangesloten bij de rechtbankmediators).

 

Welke randvoorwaarden zijn er?

 • Mediator: opgeleid, deskundig, neutraal en onpartijdig;
 • Deelnemers van de mediation zijn bereid zich in te spannen het geschil te beëindigen;
 • Deelnemers zijn bereid deel te nemen, naar elkaar te luisteren en mee te denken;
 • Deelname is vrijwillig en indien men er niet meer in gelooft kan men uitstappen;
 • De juiste personen zitten om de tafel met het juiste mandaat;
 • Deelnemers moeten zich vrij voelen om te spreken;
 • Gesprekken zijn vertrouwelijk;
 • Suggesties, opties en verklaringen en tussentijdse toezeggingen kunnen niet tegen je gebruikt worden als ze tijdens mediation zijn gedaan en er geen geslaagde mediation is. 

Een mediation is geslaagd als beide partijen van mening zijn dat dit het meest optimale resultaat is. Vaak wordt dit resultaat in een overeenkomst (of samenvatting) vastgelegd en door de partijen ondertekend. Deze afspraken zijn vaker of deels openbaar.

 

Kwaliteit

Als gecertificeerd mediator ben ik lid van het Kwaliteitsregister Mediators Federatie Nederland (MfN).  Hierdoor bent u er van verzekerd dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen en werk ik onder vastgestelde condities als mediator.

Zo werk ik met het mediationreglement en bijbehorende toelichting en houd ik me aan de gedragsregels voor de registermediators.

 

Samenwerkingsverbanden

Als mediator werk ik vaak alleen met cliënten (soms samen met een co-mediator) maar ik ben ook verbonden aan de volgende twee mediatorsnetwerken.

In tijden van conflict heb je behoefte aan iemand die de materie snel begrijpt. Om de bekendheid en mogelijkheden voor mediation in de agrarische sector te vergroten is agrimediation opgericht. Informatie over deze samenwerking vindt u op agrimediation.nl.

 

Het Platform Business Mediation  heeftals doel de beroepsuitoefening door mediators op het terrein  van zakelijke mediaton te bevorderen.  Meer informatie vindt u op: Platform Business Mediation 

 

Wilt u ook zelf de volgende stap zetten?

Neem contact op

 

Bel 06 5338 9303 of mail voor meer vrijblijvende informatie of een intakegesprek.

 

Op mijn werkzaamheden zijn mijn algemene voorwaarden en mijn privacyverklaring van toepassing.